Działalność

Spółka Akcyjna Apatit (сzerepowieckie zakłady chemiczne Grupy PhosAgro) jest największym w Europie producentem nawozów fosforowych, kwasów fosforowego i siarkowego, a także jednym z liderów w Rosji pod względem produkcji nawozów NPK, amoniaku i saletry amonowej.

Przedsiębiorstwo w 80% zaopatruje się we własną energię elektryczną, która powstaje m.in. poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego powstałe w produkcji kwasu siarkowego, co czyni je wyjątkowym w branży.

Poza Rosją, produkty Apatit S.A. dostarczane są do krajów Europy Zachodniej, Azji, Afryki i Ameryki. Na terenie przedsiębiorstwa znajduje się przemysłowy port rzeczny, który wykorzystywany jest do transportu surowców i gotowych produktów. Tabor wagonowy Spółki liczy 6268 wagonów różnych rodzajów.

Moce produkcyjne przedsiębiorstwa pozwalają na wyprodukowanie 4.4 mln ton nawozów MAP/DAP/NPK/NPS rocznie, 1,9 mln ton amoniaku, 530 tysięcy ton saletry amonowej, 200 tysięcy ton nawozu płynnego kompleksowego, 1 mln 30 tysięcy ton mocznika prill i 550 tysięcy ton mocznika granulowanego.

Inwestycje

W ostatnich latach w zakładzie wdrażano jedne z najbardziej ambitnych projektów w całym rosyjskim przemyśle chemicznym. Ich głównym celem było znaczące zwiększenie produkcji i obniżenie jej kosztów.

Łączny zakres inwestycji w czerepowieckie zakłady chemiczne Grupy PhosAgro w okresie 2014-2018 przekroczył 85 mld rubli (ponad miliard euro).

Instalacje fosforowe

W grudniu 2018 roku uruchomiono zmodernizowaną jednostkę produkcji kwasu siarkowego oraz terminal do składowania surowców o pojemności 30 tysięcy ton. W wyniku tych inwestycji moc instalacji SK-600/3 wzrosła z 680 tysięcy ton kwasu siarkowego rocznie do 1 miliona ton, co pozwoliło zmniejszyć zależność firmy od zewnętrznych źródeł kwasu siarkowego.

Inwestycje w projekty przekroczyły 5 mld rubli (około 6 mln euro).

W grudniu 2017 r. zakończono prace nad modernizacją instalacji fluorku glinu, a zdolności produkcyjne tego związku wzrosły z 23 tysięcy ton do 47 tysięcy ton. Dodatkowym efektem, pozytywnym dla środowiska, a wynikającym z realizacji tego projektu, jest zmniejszenie ilości produktów ubocznych zawierających fluor o 6,61 tysięcy ton rocznie.

Wartość inwestycji przekroczyła 2 miliardy rubli (około 2,5 mln euro).

Instalacje azotowe

Pod koniec 2017 roku oddano do użytku nowe instalacje, w skład których wchodzi trzecia już instalacja do produkcja amoniaku o wydajności 760 tysięcy ton rocznie oraz instalacja do produkcji mocznika granulowanego o wydajności 500 tysięcy ton rocznie. Pozwoliło to rozszerzyć rynki zbytu i zmniejszyć wolumen kupowanych surowców. Nowe moce produkcyjne amoniaku i mocznika korzystają z najnowocześniejszych światowych technologii. Po uruchomieniu nowego agregatu mocznika i zakończeniu modernizacji dwóch istniejących agregatów w 2017 r. zakłady chemiczne Spółki Akcyjnej „Apatit” stały się największym, pojedynczym wytwórcą mocznika w Rosji.

Łączna inwestycja w projekt przekroczyła 65 miliardów rubli (800 mln euro).

W lipcu 2017 r. uruchomiono nowoczesne biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków o wydajności 10 tys. m3 na dobę, ujęte w Planie Działania Roku Ekologii w Federacji Rosyjskiej. Do oczyszczalni ścieków trafiają ścieki przemysłowe, burzowe i domowe z Kompleksu Azotowego Spółka Akcyjna „Apatit” i obiektów zewnętrznych, na przykład z osady Nowyje Ugły i przedsiębiorstw parku przemysłowego „Czerepowiec”. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii odprowadzanie ścieków do obiektów wodnych jest całkowicie wykluczone, a oczyszczone ścieki wracają do cyklu produkcyjnego Spółki Akcyjnej „Apatit”.

Wartość obiektu przekroczyła 883 miliony rubli (10 mln euro).

W latach 2006-2016 wdrożony został kompleksowy program inwestycyjny mający na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej amoniaku do 1150 tys. ton rocznie.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 4,16 miliarda rubli (50 mln euro).

W październiku 2012 roku oddano do użytku nowoczesny kompleks urządzeń do produkcji mocznika prill o wydajności 500 tysięcy ton rocznie oraz elektrownię z turbiną gazową o mocy 32 MW. Wraz z uruchomieniem tej inwestycji produkcja nawozów mineralnych w czerepowieckich zakładach PhosAgro przekroczyła w tym czasie 4 miliony ton, a produkcja mocznika została podwojona.

Zintegrowany kompleks do produkcji mocznika i energooszczędna elektrownia z turbiną gazową zostały zbudowane przy użyciu najnowszych technologii. Dwutlenek węgla jest wykorzystywany do produkcji mocznika jako surowca, co jest niezwykle ważne dla poprawy środowiska naturalnego miasta Czerepowiec.

Łączne nakłady inwestycyjne na budowę nowego agregatu mocznikowego i elektrowni wyniosły około 7,6 mld rubli (90 mln euro).


Produkty


Program inwestycyjny