ODDZIAŁ KIROWSKI APATIT S.A.

Działalność

Oddział Apatit SA w Kirowsku to kompleks wydobywczo-przetwórczy z 90-letnią historią.

Został założony w 1929 roku, jako Trust „Apatit” na złożu rudy apatytowo-nefelinowej masywu Chibiny. To jedno z największych i najbogatszych złóż fosforytów w Rosji, uważane za unikat na skalę światową, ponieważ jest przyjazne i bezpieczne dla środowiska.

W ciągu tych lat przedsiębiorstwo wydobyło i przetworzyło ponad 2 miliardy ton rudy, wyprodukowało ponad 700 milionów ton koncentratu apatytowego i ponad 72 miliony ton koncentratów nefelinowych.

Oddział Apatit S.A. w Kirowsku jest podstawowym przedsiębiorstwem PhosAgro, które zapewnia pozostałym zakładom produkcyjnym Grupy przyjazny dla środowiska koncentrat apatytowy do produkcji nawozów. Dzięki temu mogą dostarczać swoje produkty do ponad stu krajów na świecie.

Obecnie Oddział Kirowski jest największym na świecie zakładem produkującym surowce fosforytowe o wysokiej jakości (z zawartością P2O5 nie mniejszą niż 37,5%) i jedynym w Rosji producentem koncentratu nefelinowego.

Przedsiębiorstwo przetwarza sześć chibińskich złóż: Kukiswumczorrskoje, Juksporskoje, Apatitowyj Cyrk, płaskowyż Raswumczorr, Koaszywinskoje i Njorkpachkskoje.

W 2018 roku w zakładach przetwórczych wyprodukowano 10.1 mln ton koncentratu apatytowego i 986 tys. ton koncentratu nefelinowego.Inwestycje

Program inwestycyjny Oddziału w Kirowsku obejmuje przede wszystkim rozbudowę bazy surowcowej, zdolności przetwórczych i infrastruktury produkcyjnej zapewniając bezpieczeństwo działaniom zakładów oraz środowisku. Firma aktywnie rozwija struktury informatyczne. 

Na przykład, nowoczesne centrum kontroli ruchu zostało niedawno uruchomione we współpracy z Instytutem Badawczym im. J.W. Samojłowa. Łączna wartość inwestycji w ciągu ostatnich pięciu lat przekroczyła 53 mld rubli (650 mld euro).


 

Produkty


Koncentraty

products
High-grade phosphate rock

 

products
Syenite alkali aluminium concentrate

 

products
Nepheline concentrate

 

Program inwestycyjny