Instytut Naukowo-Badawczy Nawozów i Insektofungicydów im. prof. J. W. Samojłowa S.A..

Ten ośrodek jest najstarszym (założonym w 1919 roku) i jedynym w Rosji instytutem naukowo-badawczym w dziedzinie technologii przetwarzania surowców fosforytowych, produkcji kwasów fosforowego i siarkowego oraz nawozów mineralnych zawierających fosfor i azot. Jest wiodącą w kraju instytucją w zakresie standaryzacji i certyfikacji nawozów mineralnych, kwasów siarkowych i fosforowych oraz produktów pokrewnych, jak również wsparcia merytorycznego produkcji.

W ramach projektów Instytutu w Rosji, krajach WNP i innych częściach świata wybudowano ponad 80 zakładów produkcji nawozów mineralnych, kwasów fosforowych i siarkowych oraz soli przemysłowych. W 1986 roku Instytut Naukowy otrzymał Order Czerwonego Sztandaru Pracy.

Instytut ma około 70 patentów na technologie przetwarzania fosforanów i produkcji nawozów.

Specjalizacja:

  1. badania w zakresie przetwarzania surowców fosforytowych, opracowanie procesów i aparatury do produkcji nawozów mineralnych, soli przemysłowych, kwasów nieorganicznych;
  2. tworzenie przyjaznych dla środowiska i oszczędnych technologii i aparatury stosowanej w produkcji nawozów mineralnych, kwasów, soli przemysłowych i pasz mineralnych dla zwierząt hodowlanych;
  3. opracowywanie technologii utylizacji odpadów produkcji nawozów mineralnych;
  4. know-how dla przedsięwzięć oszczędzania energii elektrycznej i wtórnego wykorzystania energii;
  5. prace projektowe i budowa obiektów „pod klucz”;
  6. oferta licencji i „know-how”;
  7. projektowanie produkcji doświadczalnych i przemysłowych;
  8. szkolenia i podnoszenie kwalifikacji specjalistów.

Produkty


Program inwestycyjny