Produkty przemysłowe
 • Koncentrat alkaliczno-aluminiowego sjenitu

  Koncentrat alkaliczno-aluminiowego sjenitu jest niezbędny do produkcji materiałów budowlanych, a także w przemyśle szklarskim i produkcji ceramiki.

 • Koncentrat nefelinowy

  Koncentrat nefelinowy jest surowcem dla producentów tlenku glinu i cementu, sody kalcynowanej, potażu, a w dalszych procesach stosowany jest w przemyśle chemicznym, produkcji wyrobów ceramicznych, elektrod spawalniczych, farb dyspersyjnych wodnych i chemikaliów niezbędnych do oczyszczania ścieków i wód naturalnych.

 • Oleum

  Oleum stosuje się w produkcji kwasu siarkowego, kaprolaktamu i innych substancji, a także jako odczynnik sulfonujący, odwadniający lub utleniający.

 • Koncentrat tytanomagnetytu

  Koncentrat tytanomagnetytu jest stosowany w produkcji surówki wanadowej i żużla tytanowego, materiałów ściernych i ogniotrwałych produktów i pigmentów.

 • Koncentrat egirynu

  Użytkownikami koncentratu egirynu są producenci wyrobów ogniotrwałych i ochronnych powłok smarujących, wełny mineralnej i włókna szklanego. Jest to obiecujący surowiec do produkcji odpornych na warunki atmosferyczne mineralnych wypełniaczy pigmentowych.

 • Kwas siarkowy typu K

  Kwas siarkowy typu K jest używany do produkcji kaprolaktamu.

 • Kwas siarkowy

  Kwas siarkowy jest stosowany:

  • w produkcji kwasów, siarczanów, substancji wybuchowych, włókien chemicznych, alkoholi, eterów, barwników, pigmentów mineralnych, nawozów;
  • do rafinacji produktów naftowych;
  • w produkcji melasy i glukozy;
  • przy uzyskiwaniu aluminium, magnezu, miedzi, rtęci, kobaltu, niklu;
  • w trawieniu metali;
  • w barwieniu tkanin i przędzy, bieleniu tkanin, garbowaniu skór.
 • Fluorek glinu

  Fluorek glinu jest stosowany w produkcji aluminium metodą elektrolizy, w procesach syntezy organicznej, a także w innych sektorach produkcji.

 • Silikofluorek sodu

  Silikofluorek sodu jest przeznaczony dla przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu lekkiego, do wykonywania prac montażowych i specjalistycznych, do fluoryzacji wody i innych celów.

 • Kwas azotowy

  Kwas azotowy jest wykorzystywany do otrzymywania azotanu amonu, złożonych nawozów sztucznych, procesów utleniania do wytrawiania metali w elektrotechnice, w radiotechnice i przemyśle poligraficznym.

 • Fluorek glinu

  Fluorek glinu jest stosowany w produkcji aluminium metodą elektrolizy, w procesach syntezy organicznej, a także w innych sektorach produkcji.

 • Roztwór amoniaku typu B

  Roztwór amoniaku typu B jest stosowany w produkcji barwników (pigmentów) oraz w produkcji metali i stopów metodą elektrolizy.

 • Amoniak

  Amoniak jest stosowany:

  • w produkcji kwasu azotowego;
  • w produkcji nawozów (saletra amonowa, mocznik, MAP i wiele innych);
  • w syntezie organicznej;
  • w produkcji roztworów wodnych stosowanych w medycynie i przemyśle chemicznym;
  • do nawozów płynnych;
  • jako rozpuszczalnik dla dużego zbioru czynników zawierających azot.
 • Kwas azotowy

  Kwas azotowy jest wykorzystywany do otrzymywania azotanu amonu, złożonych nawozów sztucznych, prowadzenia procesów utleniania przy wytrawianiu metali w elektrotechnice, w radiotechnice i przemyśle poligraficznym.

 • Roztwór amoniaku typu A

  Roztwór amoniaku typu A jest stosowany jako nawóz azotowy w rolnictwie do amonifikacji pasz w hodowli zwierząt. Jest to łatwo przyswajalny nawóz płynny.