Schemat nawożenia buraka cukrowego

Propozycje nawożenia

Ultra

Burak cukrowy jest rośliną o ogromnym potencjale produkcji biomasy. Potrzebuje więc intensywnego nawożenia. Jednocześnie jest to uprawa, gdzie jakość plonu ma ogromne znaczenie i dlatego tak ważne jest odpowiednie, zrównoważone żywienie roślin.

Duża dynamika przyrostu masy buraka w pierwszych fazach rozwoju wymaga dostarczenia w tym okresie składników pokarmowych o wysokiej przyswajalności. Bardzo ważne jest zastosowanie optymalnych dawek rozpuszczalnego w wodzie fosforu, który korzystnie wpływa na wzrost i zdrowotność roślin oraz na jakość przemysłową korzeni. Z kolei potas sprzyja pobieraniu azotu i reguluje gospodarkę węglowodanami, dzięki czemu zwiększa się poziom cukru w korzeniach, a pośrednio także odporność na niedobory wody. Azot jest ważnym składnikiem plonotwórczym odpowiedzialnym za wytworzenie powierzchni liściowej, której zadaniem jest fotosynteza i produkcja węglowodanów gromadzonych później w bulwach. Stosowanie tego składnika powinno następować we wczesnej fazie wzrostu.

Burak cukrowy