Schemat nawożenia kukurydzy

Propozycje nawożenia

Ultra

Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych i cieplnych. Cechuje się stosunkowo powolnym rozwojem na początku wegetacji, z którym wiążą się ograniczone możliwości pobierania składników pokarmowych. Od stadium 6 liścia akumulacja biomasy zachodzi bardzo intensywnie i tym samym ogromnie wzrasta zapotrzebowanie na pierwiastki odżywcze.

Kukurydza wymaga zatem stosowania nawozów o wysokiej przyswajalności składników odżywczych. Niezwykle ważna jest rozpuszczalność w wodzie fosforu i potasu. Dużą rolę odgrywa również cynk, który odpowiada m.in. za budowę systemu korzeniowego i formowanie kolby.

Dużą skuteczność w nawożeniu startowym uzyskuje się stosując azot w połączeniu z fosforem w stosunku 1:1. Do nawożenia kukurydzy azotem można używać mocznika (formy amidowej azotu), który jest nawozem wolnodziałającym. Dzięki temu pokrywane jest wysokie zapotrzebowanie kukurydzy na ten pierwiastek w fazie wydłużania łodygi, kwitnienia oraz dojrzewania ziarna.

Kukurydza