Schemat nawożenia ziemniaka

Propozycje nawożenia

Ultra

Ziemniak jest rośliną, dla której bardzo istotne są odpowiednie proporcje N:P:K (w przybliżeniu 1:0,33:1,56). Dawka nawozu mineralnego powinna być dostosowana do zasobności gleby z uwzględnieniem nawożenia naturalnego oraz przeznaczenia danej uprawy.

Efektywność nawożenia azotem istotnie wzrasta, jeżeli jednocześnie dostarczane są łatwo rozpuszczalne w wodzie formy fosforu, potasu i siarki. Fosfor jest niezbędny w początkowych fazach wzrostu i rozwoju roślin, wpływa korzystnie na proces dojrzewania bulw, zawartość skrobi i ich właściwości przechowalnicze. Duże znaczenie dla wielkości i jakości plonu ma zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy azotem, a siarką (około 6:1). Potas usprawnia transport asymilatów do bulw, zwiększa zawartość skrobi i podobnie jak fosfor, poprawia przydatność bulw do przechowywania.

Azot w formie saletrzanej stosuje się pod ziemniaki uprawiane na wczesny zbiór, gdyż działa on szybciej. Z kolei, pod odmiany wczesne, ale zbierane w pełni dojrzałości i pod odmiany średnio-wczesne oraz późne można zastosować większość azotu w formie mocznika.

Ziemniak